Ahad, 16 Disember 2012


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata pelajaran                 : Kemahiran Hidup Bersepadu
Tingkatan                            : 2
Masa                     : 8.20 pagi -9.00 pagi
Tajuk                                     : Bab 1 : Reka Bentuk Dan Penghasilan Projek
                                                  Nama Dan Fungsi Alatan Tangan Dan Mesin Mudah Alih
Objektif                               : Di akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat,
a.       Mengenali alatan tangan dan mesin mudah alih
b.      Mengetahui fungsi alatan tangan dan mesin mudah alih
c.       Menggunakan dan menyenggara alatan tangan dan mesin mudah alih
Pengetahuan Sedia Ada   : a. Pelajar pernah menyaksikan pekerja menggunakan alatan tangan dan mesin mudah alih.
b. Murid biasa menonton beberapa program televisyen/rencana berkaitan        penggunaan alatan tangan dan mesin mudah alih.
    c. Murid pernah menggunakan alatan tangan dan mesin mudah alih.
Penerapan  Nilai               :
Kemahiran KBKK              :   a. Mengenali nama alatan tangan dan mesin mudah alih.
b. Mengenal pasti fungsi setiap alatan tangan dan mesin mudah                                                                                     c. mengetahui cara menggunakan alatan tangan dan menyenggara alatan tangan dan mesin mudah alih.
Kecerdasaan pelbagai          :  a. Kompetensi Personal – Kesedaran Emosi dan Penghormati Kendiri
                                                    b. Kompetensi Sosial – Empati dan Membina hubungan
                                                    c. Ruang / Imiginasi
Media pengajaran           : a. Laptop dan LCD
                                                b. Alatan tangan dan mesin mudah alih.
                                               

Masa/ Langkah
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Media
Kemahiran Generik
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Set induksi
(5 minit)
Mengenali alatan tangan dan mesin mudah alih
Menunjukkan gambar alatan tangan dan mesin mudah alih
Murid memberi respon terhadap gambar yang dilihat
Komputer
Teori Kecerdasan Pelbagai (TKP): Naturalis, visual.
Mengenal pasti
Alatan tangan dan mesin mudah alih.
Teknik : Penyoalan
Langkah 1
( 10 minit)
Menunjukkan semua jenis alatan tangan dan mesin serta kaedah penggunaannya melalui tanyangan video.
-Guru sebagai pemudahcara
-Guru mengedarkan bahan
Pelajar  melihat semua jenis alatan tangan dan mesin serta kaeadah penggunaannya oleh guru.
Komputer
Alatan tangan
Mesin mudah alih

Kemahiran Berfikir (KB): Mengenal pasti fakta.
Intrapersonal
Ruang / Imiginasi.
Pendekatan : Pemahaman
Langkah 2
(10 minit)
Menunjukkan cara menyenggara semua alatan tangan dan mesin mudah alih
Guru mendemotrasikan cara untuk menyenggara semua alatan tangan dan mesin mudah alih.
Pelajar memerhati bagaimana cara menyenggara alatan tangan dan mesin mudah alih.
Komputer
Alatan tangan
Mesin mudah alih
Kemahiran Berfikir (KB): Mengenal pasti
Interpersonal

Langkah 3
(10 minit)
Penilaian melalui permainan melabelkan fungsi alatan tangan dan mesin bersesuaian dengan gambar-gambar.
Guru mengedarkan lembaran kerja (fungsi alatan tangan dan mesin)
Pelajar menyesuaikan fungsi alatan tangan dan mesin dengan gambar-gambar yang dilekatkan di papan putih.
Lembaran kerja
Gambar-gambar alatan tangan dan mesin mudah alih.
Kemahiran Berfikir (KB) : Membuat kaitan dan perhubungan.
Rumusan
(5 minit)

Guru membuat rumusan keseluruhan tajuk yang diajar.

Refleksi : Setiap pelajar berjaya menyatakan fungsi alatan tangan dan mesin mudah alih serta mengetahui cara menyenggara  dengan betul.