Ahad, 16 Disember 2012

RPH MIKRO TEACHING GEOGRAFI
Mata Pelajaran
Geografi
Masa
4:00 – 5:10 petang/Ahad (16 Disember 2012)
Tingkatan
3A
Bidang Pembelajaran
Bahagian B Geografi Fizikal dan Manusia
Tajuk
Unit 7: Taburan Pelbagai Sumber
Sub Topik
7.1 Sumber Mineral di Malaysia
Hasil Pembelajaran
1.      Menamakan jenis dan kawasan mineral di negara malaysia.
2.      Menamakan taburan mineral di atas peta negara Malaysia.
Pendekatan
1.      Konteksual dan lain-lain pedagogi yang sesuai.
Teknik
i. Penerangan
ii. Latihan (peta)
Refleksi
Objektif pembelajaran dicapai. pelajar boleh membuat latihan yang diberikan berdasarkan nota lampiran yang diberikan.